Zwolnienie kobiety w ciąży

Zwolnienie kobiety w ciąży

Ciąża to na pewno jeden z tych bardzo wyjątkowych stanów w życiu każdej kobiety. Nie na darmo przecież mówi się o tym, że kobieta, która spodziewa się dziecka znajduje się w tak zwanym „błogosławionym stanie”. Nic więc dziwnego, że także polski Kodeks Pracy przyznaje takim damom szczególne prawa. Co do zasady bowiem kobiety będącej w ciąży nie można pozbawić pracy.


Kobiety, które są w ciąży znajdują się w naszym kraju pod szczególną ochroną pod względem zatrudnienia. Oznacza to, nie mniej ni więcej, że dany pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o świadczenie pracy takiej kobiecie do czasu, aż nie powróci ona na swoje stanowisko pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Należy jednak koniecznie pamiętać o tym, iż w polskim prawie pracy ustawodawca przewidział pewien wyjątek od tej powszechnie obowiązującej reguły.

Ciąża i praca
Taka szczególna ochrona nie przysługuje tym pracownicom, które były zatrudnione na tak zwany okres próbny, który łącznie nie przekraczał okresu jednego miesiąca. Jeżeli natomiast kobieta zawarła z pracodawcę umowę o pracę na dłuższy wymiar czasu niż wspomniany wcześniej okres jednego miesiąca i ta umowa w zwykłych okolicznościach uległa by rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży to wtedy taki stosunek pracy właściwie z automatu jest przedłużany aż do dnia w którym odbędzie się poród. Taka ochrona wydaje się być zupełnie uzasadniona, jeśli weźmiemy pod uwagę to w jak szczególnym okresie zarówno życiowym jak i zawodowym znajduje się kobieta w ciąży.
Najlepiej więc dla pracodawcy, gdy jego pracownica jest w ciąży po prostu pomóc jej przejść przez ten okres.